Showing all 10 results

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 LD

925,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 LD-K

1,150,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 SD

1,020,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 SD-K

1,050,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 TD

1,110,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 TD-K

1,250,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP18 SD

1,423,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP18 SD-K

1,590,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP21 TD

1,450,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP21 TD-K

1,499,000