Showing 1–12 of 33 results

Dụng cụ điện cầm tay

Cần xịt áp lực cao Oshima

1,265,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-1250

1,799,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-500SM

799,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-560SM

949,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-710

1,099,000

Máy bào Oshima

Máy bào OSHIMA MB-850

1,390,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-950

1,420,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy cắt gạch Oshima C1230

1,027,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy Cưa Dĩa OSHIMA CD 1

1,450,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy Cưa Dĩa OSHIMA CD 2

1,880,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy hàn ống nhựa Oshima MHN 42

1,150,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy hàn ống nhựa Oshima MHN 43

1,560,600