HOTLINE: 094 429 3456
Kết quả lọc | Đặt lại bộ lọc
30 Kết quả (Các kết quả)
Sắp sếp theo:
Công suất
Tốc độ
Dung tích
Bảo hành

Các bộ lọc đang áp dụng

1

2,020,000Đ -> 1,919,000Đ

Công suất 0.5 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 25.4cc

0

2,180,000Đ -> 2,071,000Đ

Công suất 0.75 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 30.5 cc

0

2,180,000Đ -> 2,071,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 32.6 cc

0

2,280,000Đ -> 2,166,000Đ

Công suất 1.45 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 40.2 cc

0

2,380,000Đ

Công suất 1.5 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 42.8 cc

0

2,020,000Đ

Công suất 0.5 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 25.4 cc

0

2,180,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 32.6 cc

0

2,280,000Đ

Công suất 1.45 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 40.2 cc

0

3,550,000Đ

Công suất 0.75 KW
Tốc độ 12000 vòng/phút
Dung tích 25.4 cc

0

3,770,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 12.000 vòng/ phút
Dung tích 32.6 cc

0

4,100,000Đ

Công suất 1.45 KW
Tốc độ 12.000 vòng/phút
Dung tích 40.2 cc

0

2,680,000Đ

Công suất 0.75 KW
Tốc độ 12.000 vòng/phút
Dung tích 25.4 cc

0

2,770,000Đ

Công suất 0.8 KW
Tốc độ 6500 vòng/phút
Dung tích 30.5 cc

0

2,770,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 12.000 vòng/phút
Dung tích 32.6 cc

0

2,850,000Đ

Công suất 1.45 KW
Tốc độ 12.000 vòng/phút
Dung tích 40.2 cc

0

3,550,000Đ

Công suất 0.75 KW
Tốc độ 12.000 vòng/phút
Dung tích 25.4 cc

0

3,770,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 12.000 vòng/phút
Dung tích 32.6 cc

0

4,100,000Đ

Công suất 1.45 KW
Tốc độ 12.000 vòng/phút
Dung tích 42.8 cc

0

7,530,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 9000 vòng/phút
Dung tích 32.6 cc

0

8,230,000Đ

Công suất 1 KW
Tốc độ 9000vòng/phút
Dung tích 35.8 cc

0

7,700,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 9000 vòng/phút
Dung tích 32.6 cc

0

2,150,000Đ

Công suất 0.5 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 25.4 cc

0

2,330,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 10.000vòng/phút
Dung tích 32.6 cc

0

2,150,000Đ

Công suất 0.5 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 25.4cc

0

2,330,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 32.6 cc

0

2,400,000Đ

Công suất 1.45 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 40.2 cc

0

2,400,000Đ

Công suất 1.45 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 40.2 cc

0

2,480,000Đ

Công suất 1.5 KW
Tốc độ 10.000 vòng/ phút
Dung tích 42.8 cc

0

2,480,000Đ

Công suất 1.5 KW
Tốc độ 10.000 vòng/phút
Dung tích 42.8 cc

0

4,630,000Đ

MODEL 1E44F
Động cơ 1E44F-5,2 thì
Công suất 1.82kw,7200v/p

Trở lại đầu trang
ĐÃ XEM GẦN ĐÂY

* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính

Đăng ký nhận bản tin Cao Hùng
Cập nhật thông tin khuyến mãi nhanh nhất
Hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt
094 429 3456
Chọn khu vực của bạn để có trải nghiệm tốt nhất trên website