HOTLINE: 094 429 3456
Kết quả lọc | Đặt lại bộ lọc
151 Kết quả (Các kết quả)
Sắp sếp theo:

Các bộ lọc đang áp dụng

0

890,000Đ

Model GSB 550
Công suất 550W
Khoan Bêtông 13mm

0

1,160,000Đ

Model GSB 550
Công suất 550W
Khoan Bêtông 13mm

0

1,330,000Đ

Model GSB 550
Công suất 550W
Khoan Bêtông 13mm

0

1,790,000Đ

Model GSB 550 (XL)
Công suất 550W
Khoan Bêtông 13mm

0

1,850,000Đ

Model GSB 550 (ELECTRICIAN)
Công suất 550W
Khoan Bêtông 13mm

0

1,220,000Đ

Model GSB 10RE
Công suất 500W
Khoan Bêtông 10mm

0

670,000Đ

Model GBM 320
Công suất 320W
Độ sâu khoan thép 6.5mm

0

1,680,000Đ

Model GSB 10RE
Công suất 500W
Khoan Bêtông 10mm

0

800,000Đ

Model GBM 350
Công suất 350W
Độ sâu khoan thép 10mm

0

1,435,000Đ

Model GSB 13RE
Công suất 650W
Khoan Bêtông 13mm

0

1,040,000Đ

Model GBM 6RE
Công suất 350W
Độ sâu khoan thép 6.5mm

0

1,750,000Đ

Model GSB 13RE
Công suất 650W
Khoan Bêtông 13mm

0

1,120,000Đ

Model GBM 10RE
Công suất 450W
Độ sâu khoan thép 10mm

0

1,610,000Đ

Model GSB 16RE
Công suất 750W
Khoan Bêtông 16mm

0

1,340,000Đ

Model GBM 13RE
Công suất 600W
Độ sâu khoan thép 13mm

0

2,770,000Đ

Model GSB 20-2RE
Công suất 800W
Khoan Bêtông 20mm

0

1,047,000Đ

MODEL OSHIMA 32T THẤP DÀY
Trọng lượng tịnh 13 kg
Chiều cao min 225mm

0

1,047,000Đ

MODEL OSHIMA 32T DÀY
Trọng lượng tịnh 15 kg
Chiều cao min 285mm

0

1,528,000Đ

MODEL OSHIMA 50T
Trọng lượng tịnh 19 kg
Chiều cao min 285mm

0

2,112,000Đ

Model OSHIMA 50T DÀY
Trọng lượng tịnh 15 kg
Chiều cao min 285mm

0

1,780,000Đ

Model KCT MOD.K1
Công suất 2000 W
Size lưỡi cắt trong 25.4cm

0

3,100,000Đ

Model OSHIMA MOD.OS1
Công suất 2500 W
Size Lưỡi Cắt Trong: 25.4cm

0

2,850,000Đ

Model Oshima MOD.OS2
Công suất 2500 W
Size Lưỡi Cắt Trong: 25.4cm

0

498,000Đ

Trọng lượng nâng 2T
Chiều cao thấp nhất 135 mm
Chiều cao tối đa 355mm

0

515,000Đ

Trọng lượng nâng 2T
Chiều cao thấp nhất 135 mm
Chiều cao tối đa 355mm

0

1,648,000Đ

Trọng lượng nâng 3T
Chiều cao thấp nhất 135mm
Chiều cao tối đa 490mm

0

2,387,000Đ

Trọng lượng nâng 3T
Chiều cao thấp nhất 135mm
Chiều cao tối đa 508mm

0

1,080,000Đ

Model IXO II 3.6V-LI
Điện Thế Pin 3.6V
Cỡ Vít Tối Đa 5mm

0

2,120,000Đ

Model GSR 120 - LI
Điện Thế Pin 12V
Khoan Thép 8mm

0

2,250,000Đ

Model GSB 120 - LI
Điện Thế Pin 12V
Khoan Tường 8mm

0

3,140,000Đ

Model GSR 1440LI
Điện Thế Pin 14V
Khoan Thép 12mm

0

2,620,000Đ

Model GSR140-LI
Điện Thế Pin 14V
Khoan Thép 10mm

0

2,845,000Đ

Model GSR 180-LI
Điện Thế Pin 18V
Khoan Thép 10mm

0

850,000Đ

Model GWS 060
Công suất 670W
Đường Kính Dĩa Mài 100mm

0

1,060,000Đ

Model GWS 6-100S
Công suất 710W
Đường Kính Dĩa Mài 100mm

0

1,070,000Đ

Model GWS 750-100
Công suất 750W
Đường Kính Dĩa Mài 100mm

0

1,240,000Đ

Model GWS 7-100T
Công suất 720W
Đường Kính Dĩa Mài 100mm

0

1,430,000Đ

Model GWS 7-100ET
Công suất 720W
Đường Kính Dĩa Mài 100mm

0

1,380,000Đ

Model GWS 900-100
Công suất 900W
Đường Kính Dĩa Mài 100mm

0

1,380,000Đ

Model GWS 900-125
Công suất 900W
Đường Kính Dĩa Mài 125mm

0

1,210,000Đ

Model GWS 7-125
Công suất 720W
Đường Kính Dĩa Mài 125mm

0

1,340,000Đ

Model GWS 8-125C
Công suất 850W
Đường Kính Dĩa Mài 125mm

0

2,750,000Đ

Model GWS 13-125CI
Công suất 1300W
Đường Kính Dĩa Mài 125mm

0

3,060,000Đ

Model GWS 17-125CI
Công suất 1700W
Đường Kính Dĩa Mài 125mm

0

3,630,000Đ

Model GWS 1 7-1 50CI
Công suất 1700W
Đường Kính Dĩa Mài 150mm

0

2,520,000Đ

Model 20-180
Công suất 2000W
Đường Kính Dĩa Mài 180mm

0

2,870,000Đ

Model GWS 22-180
Công suất 2200W
Đường Kính Dĩa Mài 180mm

0

5,340,000Đ

Model GWS 22-180LVI
Công suất 2200W
Đường Kính Dĩa Mài 180mm

0

2,930,000Đ

Model GWS 20-230
Công suất 2000 W
Đường Kính Dĩa Mài 230mm

0

2,820,000Đ

Công suất 500W, copper motor
Trọng lượng nâng 100/200kg
Đường kính cáp 3.0mm

0

3,120,000Đ

Công suất 500W, copper motor
Trọng lượng nâng 150/300kg
Đường kính cáp 3.0mm

0

3,770,000Đ

Công suất 1000W, copper motor
Trọng lượng nâng 200/400kg
Đường kính cáp 4.0mm

0

4,220,000Đ

Công suất 1000W, copper motor
Trọng lượng nâng 250/500kg
Đường kính cáp 4.0mm

0

4,480,000Đ

Công suất 1050W, copper motor
Trọng lượng nâng 300/600kg
Đường kính cáp 4.5mm

0

4,920,000Đ

Công suất 1300W, copper motor
Trọng lượng nâng 400/800kg
Đường kính cáp 5.0mm

0

970,000Đ

Tải trọng 0.5T
Chiều dài xích tải 2.5M
Sức tải 0.75T

0

1,050,000Đ

Tải trọng 1T
Chiều dài xích tải 2.5M
Sức tải 1.5T

0

1,570,000Đ

Tải trọng 2T
Chiều dài xích tải 2.5M
Sức tải 3T

0

2,070,000Đ

Tải trọng 3T
Chiều dài xích tải 2.5M
Sức tải 4.5T

0

3,030,000Đ

Tải trọng 5T
Chiều dài xích tải 3M
Sức tải 7.5T

0

830,000Đ

Tải trọng 0.5T
Chiều dài xích tải 2.5M
Sức tải 0.75T

0

920,000Đ

Tải trọng 1T
Chiều dài xích tải 2.5M
Sức tải 1.5T

0

1,380,000Đ

Tải trọng 2T
Chiều dài xích tải 2.5M
Sức tải 3T

0

1,880,000Đ

Tải trọng 3T
Chiều dài xích tải 2.5M
Sức tải 4.5T

0

2,830,000Đ

Tải trọng 5T
Chiều dài xích tải 3M
Sức tải 7.5T

0

660,000Đ

Model NK-BS312
Bảo hành 36 tháng
Thương hiệu Nikawa

0

860,000Đ

Model NK-BS321
Bảo hành 36 tháng
Thương hiệu Nikawa

0

285,000Đ

Model NK-BS008
Bảo hành 36 tháng
Thương hiệu Nikawa

0

645,000Đ

Model NK-BS021
Bảo hành 36 tháng
Thương hiệu Nikawa

0

920,000Đ

Model NK-I1050
Điện thế: 230V
Tần số: 50Hz

0

755,000Đ

Model NK-I810
Điện thế: 230V
Tần số: 50Hz

0

850,000Đ

Model NK-ED04
Mũi khoan điện 10mm
Điện thế: 230V

0

690,000Đ

Model NK-I600
Điện thế 230V
Tần suất 50Hz

0

790,000Đ

Model NK-I700
Điện thế 230V
Tần số 50hz

0

1,190,000Đ

Model ID38
Công suất 500W
Điện thế 230V

0

1,140,000Đ

Model ID102
Mũi khoan 13mm niken
Điện thế 230V

0

1,250,000Đ

Model NK-ID85
Điện thế 230V
Công suất 500W

0

1,490,000Đ

Model NK-M12s
Mức độ xoắn: 19+1
Lực xoắn tối đa: 22Nm

0

1,920,000Đ

Model NK-M18s
Bảo hành 6 tháng
Thương hiệu Nikawa

0

2,250,000Đ

Model NK-F91B
Tốc độ: 0-1300 rpm
Pin: Lithium-1.3Ah

0

950,000Đ

Model NK-F30CA
Điện thế 230V
Tần số 50Hz

0

990,000Đ

Model NK-CS03
Điện thế 230V
Tần suất 50Hz

0

1,150,000Đ

Model NK-CS03
Điện thế 230V
Tần suất 50Hz

0

1,140,000Đ

Model NK-MC1200
Điện thế 230V
Tần suất 50Hz

0

1,340,000Đ

Model NK-MC1400
Điện thế 230V
Tần suất 50Hz

0

750,000Đ

Model NK-AG700
Đĩa mài 100mm
Điện thế 230V

0

850,000Đ

Model NK-AG800
Đĩa mài 100mm
Điện thế 230V

0

2,200,000Đ

Model NK-32
Số bậc: 11 bậc
Chất liệu: Nhôm

0

2,680,000Đ

Model NK-38
Số bậc: 13 bậc
Chất liệu: Nhôm

0

3,150,000Đ

Model NK-38
Số bậc: 13 bậc
Chất liệu: Nhôm

0

3,300,000Đ

Model NK-38AI
Số bậc: 2×6 bậc
Nhãn hiệu: NIKAWA

0

3,600,000Đ

Model NK-44AI
Số bậc: 2×7 bậc
Nhãn hiệu: NIKAWA

0

3,900,000Đ

Model NK-50AI
Số bậc: 2×8 bậc
Nhãn hiệu: NIKAWA

0

4,200,000Đ

Model NK-56AI
Số bậc: 2×9 bậc
Nhãn hiệu: NIKAWA

0

900,000Đ

Model NKS-04
Số bước 4
Trọng lượng 6,6 kg

0

1,200,000Đ

Model NKS-05
Số bước 5
Trọng lượng 8 kg

0

1,400,000Đ

Model NKS-06
Số bước 6
Trọng lượng 9.5 kg

0

900,000Đ

Model NKA-03
Số bậc 3
Trọng lượng 2,9 kg

0

1,050,000Đ

Model NKA-04
Số bậc 4
Trọng lượng 4.2 kg

0

1,300,000Đ

Model NKA-05
Số bậc 5
Trọng lượng 5.25 kg

0

1,100,000Đ

Model NKP-03
Số bậc 3 bậc
Chiều cao bậc 28cm

0

1,300,000Đ

Model NKP-04
Số bậc 4 bậc
Chiều cao bậc 28cm

0

1,500,000Đ

Model NKP-05
Số bậc 5 bậc
Chiều cao bậc 28cm

0

650,000Đ

Model NKD-03
Số bậc 3 bậc x 2 bên
Chiều cao bậc 28cm

0

800,000Đ

Model NKD-04
Số bậc 4 bậc x 2 bên
Chiều cao bậc 28cm

0

990,000Đ

Model NKD-05
Số bậc 5 bậc x 2 bên
Chiều cao bậc 28cm

0

1,300,000Đ

Model NKD-06
Số bậc 6 bậc x 2 bên
Chiều cao bậc 28cm

0

1,900,000Đ

Model NKG-43
Số bậc 3 bậc x 4 đoạn
Chất liệu: Nhôm hợp kim

0

2,200,000Đ

Model NKG-44
Số bậc 4 bậc x 4 đoạn
Chất liệu: Nhôm hợp kim

0

2,550,000Đ

Model NKB-43
Chiều cao bậc 28cm
Độ rộng đỉnh thang 30cm

0

2,950,000Đ

Model NKB-44
Chiều cao bậc 28cm
Độ rộng đỉnh thang 30cm

0

3,600,000Đ

Model NKB-45
Chiều cao bậc 28cm
Độ rộng đỉnh thang 30cm

0

4,050,000Đ

Model NKB-46
Chiều cao bậc 28cm
Độ rộng đỉnh thang 30cm

0

1,200,000Đ

Model NKY-4C
Độ rộng chân thang 42cm
Chiều cao bậc 28cm

0

1,420,000Đ

MODEL OSHIMA CD1
Độ sâu lưỡi cắt 90 độ 59mm
Độ sâu lưỡi cắt 45 độ 38mm

0

1,350,000Đ

Model NKY-5C
Độ rộng chân thang 45cm
Chiều cao bậc 28cm

0

2,380,000Đ

MODEL OSHIMA CD1
Độ sâu lưỡi cắt 90 độ 84mm
Độ sâu lưỡi cắt 45 độ 65mm

0

730,000Đ

MODEL OSHIMA K450
Mũi khoan(mm) 10
Công suất định mức(W) 450

0

800,000Đ

MODEL OSHIMA K550
Mũi khoan(mm) 13
Công suất định mức(W) 550

0

1,600,000Đ

Model NKY-6C
Độ rộng chân thang 48cm
Chiều cao bậc 28cm

0

870,000Đ

MODEL OSHIMA K600
Mũi khoan(mm) 10
Công suất định mức(W) 600

0

1,850,000Đ

Model NKY-7C
Độ rộng chân thang 51cm
Chiều cao bậc 28cm

0

800,000Đ

MODEL OSHIMA M650
Đường kính lưỡi mài(mm) 100/115
Công suất định mức(W) 650

0

2,350,000Đ

Model NKY-8C
Độ rộng chân thang 51cm
Chiều cao bậc 28cm

0

1,550,000Đ

Model NKC-45
Chiều cao chân thang 45cm
Chiều rộng chân thang 63cm

0

880,000Đ

MODEL OSHIMA M750
Đường kính lưỡi mài(mm) 100/115
Công suất định mức(W) 750

0

1,600,000Đ

Model NKC-49
Chiều cao chân thang 49cm
Chiều rộng chân thang 39.5cm

0

1,220,000Đ

MODEL OSHIMA M1300
Đường kính lưỡi mài(mm) 125/150
Công suất định mức(W) 1300

0

1,480,000Đ

Model NKC-61
Chiều cao chân thang 61cm
Chiều rộng chân thang 69.5cm

0

2,030,000Đ

MODEL OSHIMA M2300
Đường kính lưỡi mài(mm) 180/230
Công suất định mức(W) 2300

0

1,250,000Đ

Model NKC-77
Chiều cao chân thang 77cm
Chiều rộng chân thang 41cm

0

MODEL OSHIMA OS-590
Quấn cột mỗi lần sạc 1500 mắc nối
Công suất sạc 2200mAh

0

MODEL OSHIMA OS-890
Quấn cột mỗi lần sạc 3000 mắc nối
Công suất sạc 4400mAh

0

1,030,000Đ

MODEL OSHIMA C1230
Đường kính lưỡi cắt(mm) 110
Công suất định mức(W) 1230

0

207,000Đ

MODEL CHÂN KÊ 2T
Trọng lượng tịnh 4.6 kg
Chiều cao min 270 mm

0

223,000Đ

MODEL CHÂN KÊ 3T
Trọng lượng tịnh 5.5 kg
Chiều cao min 285 mm

0

395,000Đ

MODEL CHÂN KÊ 6T
Trọng lượng tịnh 10 kg
Chiều cao min 400 mm

0

197,000Đ

MODEL OSHIMA 3T
Trọng lượng tịnh 2.3kg
Chiều cao min 158mm

0

188,000Đ

MODEL OSHIMA 2T
Trọng lượng tịnh 2.2 kg
Chiều cao min 158mm

0

223,000Đ

MODEL OSHIMA 4T
Trọng lượng tịnh 2.8kg
Chiều cao min 180mm

0

258,000Đ

MODEL OSHIMA 5T
Trọng lượng tịnh 3.3kg
Chiều cao min 180mm

0

308,000Đ

MODEL OSHIMA 6T
Trọng lượng tịnh 3.8kg
Chiều cao min 200mm

0

327,000Đ

MODEL OSHIMA 8T
Trọng lượng tịnh 4.7kg
Chiều cao min 200mm