HOTLINE: 094 429 3456
Kết quả lọc | Đặt lại bộ lọc
38 Kết quả (Các kết quả)
Sắp sếp theo:

Các bộ lọc đang áp dụng

0

4,230,000Đ

MODEL Oshima OS45A
Công suất 2 HP
Lưu lượng 25-40L/Phút

0

1,350,000Đ

MODEL Đầu xịt FST 99A - 1HP
Công suất 1HP
Lưu lượng 10-25L/Phút

0

900,000Đ

MODEL CH 200GA
Công suất 1HP
Lưu lượng 5.4-25L/ Phút

0

1,370,000Đ

MODEL PONA 66A - 1HP
Công suất 1HP
Lưu lượng 13-22L/Phút

1

4,270,000Đ

MODEL Oshima Os35AS (piston sứ)
Công suất 1HP
Lưu lượng 2-25L/Phút

0

4,100,000Đ

Model OS-11
Công suất 1HP
Tần số 50Hz

0

3,380,000Đ

MODEL Oshima Os35
Công suất 1HP
Lưu lượng 2-25L/Phút

0

5,880,000Đ

Model OS-12
Công suất 2HP
Tần số 50Hz

0

3,380,000Đ

MODEL Oshima Os35A
Công suất 1HP
Lưu lượng 2-25L/Phút

0

3,220,000Đ

MODEL OS-29S (PISTON SỨ)
Công suất 1HP
Lưu lượng 10-15L/Phút

0

3,220,000Đ

MODEL OS-29AS (PISTON SỨ)
Công suất 1HP
Lưu lượng 10-15L/Phút

0

4,100,000Đ

MODEL OS-39S (PISTON SỨ)
Công suất 2HP
Lưu lượng 17-27L/Phút

0

4,100,000Đ

MODEL OS-39AS (PISTON SỨ)
Công suất 2HP
Lưu lượng 17-27L/Phút

0

3,970,000Đ

MODEL CH39,39A 2HP
Công suất 2 HP
Lưu lượng 17-27L/Phút

0

1,280,000Đ

MODEL Đầu xịt FST 99 1HP
Công suất 1HP
Lưu lượng 10-25L/Phút

0

970,000Đ

MODEL HS 28 - 1HP
Công suất 1HP
Lưu lượng 5.4-25L/ Phút

0

970,000Đ

MODEL HS 28 - 1HP tự đông
Công suất 1HP
Lưu lượng 5.4-25L/ Phút

0

1,020,000Đ

MODEL Yanaka 29 1HP
Công suất 1HP
Lưu lượng 5.4-25L/ Phút

0

1,020,000Đ

MODEL YANAKA 29A 1HP
Công suất 1HP
Lưu lượng 5.4-25L/ Phút

0

1,370,000Đ

MODEL PONA 66 - 1HP
Công suất 1HP
Lưu lượng 13-22L/Phút

0

1,520,000Đ

MODEL PONA 88 1HP
Công suất 1HP
Lưu lượng 13-22L/Phút

0

1,550,000Đ

MODEL PONA 88A 1HP
Công suất 1HP
Lưu lượng 13-22L/Phút

0

1,020,000Đ

MODEL CH 200G
Công suất 1HP
Lưu lượng 5.4-25L/ Phút

0

4,270,000Đ

MODEL Oshima Os35S (piston sứ)
Công suất 1HP
Lưu lượng 2-25L/Phút

0

1,880,000Đ

MODEL OS-26
Công suất 1HP
Lưu lượng 10-15L/Phút

0

1,880,000Đ

MODEL OS-26A
Công suất 1HP
Lưu lượng 10-15L/Phút

0

1,370,000Đ

MODEL HS 30 - 2 HP
Công suất 2 HP
Lưu lượng 30-40L/Phút

0

1,370,000Đ

MODEL HS-30 2HP tự động
Công suất 2 HP
Lưu lượng 30-40L/Phút

0

1,600,000Đ

MODEL PONA 99
Công suất 2 HP
Lưu lượng 30-40L/Phút

0

1,600,000Đ

MODEL Pona 99A 2HP tự động
Công suất 2 HP
Lưu lượng 30-40L/Phút

0

2,580,000Đ

MODEL CH30 2HP
Công suất 2 HP
Lưu lượng 17-27L/Phút

0

2,400,000Đ

MODEL CH30A 2HP
Công suất 2 HP
Lưu lượng 17-27L/Phút

0

3,970,000Đ

MODEL CH39,39A 2HP
Công suất 2 HP
Lưu lượng 17-27L/Phút

0

4,230,000Đ

MODEL Oshima OS45
Công suất 2 HP
Lưu lượng 25-40L/Phút

0

2,580,000Đ

MODEL OSHIMA OS-30
Công suất 2 HP
Lưu lượng 17-27L/Phút

0

2,580,000Đ

MODEL OSHIMA OS-30A
Công suất 2 HP
Lưu lượng 17-27L/Phút

0

3,320,000Đ

MODEL CH80
Công suất 5HP
Lưu lượng 40-70L/Phút

0

5,080,000Đ

MODEL CH 120
Công suất 7HP
Lưu lượng 101-103L/Phút

Trở lại đầu trang
ĐÃ XEM GẦN ĐÂY

* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính

Đăng ký nhận bản tin Cao Hùng
Cập nhật thông tin khuyến mãi nhanh nhất
Hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt
094 429 3456
Chọn khu vực của bạn để có trải nghiệm tốt nhất trên website