0
Đơn hàng 0
Đơn hàng 0
Kết quả lọc | Đặt lại bộ lọc
32 Kết quả (Các kết quả)
Sắp sếp theo:

Các bộ lọc đang áp dụng

0

2,710,000Đ

Model 3OS3.6/16
Công suất 3/4HP
Điện áp 220V

0

2,580,000Đ

Model 3OS5.4/12
Công suất 3/4HP
Điện áp 220V

0

3,120,000Đ

Model 3OS3.6/21
Công suất 1HP
Điện áp 220V

0

2,970,000Đ

Model 3OS5.4/16
Công suất 1HP
Điện áp 220V

0

3,520,000Đ

Model 3OS3.6/26
Công suất 1.5HP
Điện áp 220V

0

3,370,000Đ

Model 3OS5.4/20
Công suất 1.5HP
Điện áp 220V

0

3,500,000Đ

Model 4OS3/13
Công suất 1HP
Điện áp 220V

0

3,500,000Đ

Model 4OS3/11
Công suất 1HP
Điện áp 220V

0

3,230,000Đ

Model 4OS6/8
Công suất 1HP
Điện áp 220V

0

3,760,000Đ

Model 4OS3/18
Công suất 1.5HP
Điện áp 220V

0

3,760,000Đ

Model 4OS6/11
Công suất 1.5HP
Điện áp 220V

0

4,550,000Đ

Model 4OS3/22
Công suất 2HP
Điện áp 220V

0

4,550,000Đ

Model 4OS4/18
Công suất 2HP
Điện áp 220V

0

4,550,000Đ

Model 4OS6/14
Công suất 2HP
Điện áp 220V

0

4,550,000Đ

Model 4OS8/12
Công suất 2HP
Điện áp 220V

0

4,550,000Đ

Model 4OS10/10
Công suất 2HP
Điện áp 220V

0

4,550,000Đ

Model 4OS12/8
Công suất 2HP
Điện áp 220V

0

5,860,000Đ

Model 4OS3/30
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

5,860,000Đ

Model 4OS4/24
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

5,860,000Đ

Model 4OS6/20
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

5,860,000Đ

Model 4OS8/17
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

5,860,000Đ

Model 4OS10/14
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

5,860,000Đ

Model 4OS12/12
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

5,860,000Đ

Model 4OS16/9
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

8,350,000Đ

Model 4OS8/29
Công suất 5.5HP
Điện áp 380V

0

8,350,000Đ

Model 4OS10/22
Công suất 5.5HP
Điện áp 380V

0

8,350,000Đ

Model 4OS12/20
Công suất 5.5HP
Điện áp 380V

0

8,350,000Đ

Model 4OS16/16
Công suất 5.5HP
Điện áp 380V

0

10,320,000Đ

Model 4OS8/37
Công suất 7.5HP
Điện áp 380V

0

10,320,000Đ

Model 4OS10/28
Công suất 7.5HP
Điện áp 380V

0

10,320,000Đ

Model 4OS12/26
Công suất 7.5HP
Điện áp 380V

0

10,320,000Đ

Model 4OS16/22
Công suất 7.5HP
Điện áp 380V

Trở lại đầu trang
ĐÃ XEM GẦN ĐÂY

* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính

Đăng ký nhận bản tin Cao Hùng
Cập nhật thông tin khuyến mãi nhanh nhất
Hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt
Chọn khu vực của bạn để có trải nghiệm tốt nhất trên website