0
Đơn hàng 0
Đơn hàng 0
Kiểm tra thông tin Cộng Tác Viên

Cách kiểm tra thông tin Cộng Tác Viên.

Các thông tin Cộng Tác Viên cần chú ý:

1./ Thông tin đơn hàng đã mua: đây là thông tin những đơn hàng cộng tác viên mua

2./ Thông tin đơn giới thiệu: đây là thông tin những đơn hàng được cộng tác viên giới thiệu mua hàng

3./ Lịch sử: đây là thông tin lịch sử giao dịch rút tiền của cộng tác viên

Bình luận

Write a comment ...
Post comment
Cancel
Đăng ký nhận bản tin Cao Hùng
Cập nhật thông tin khuyến mãi nhanh nhất
Hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt