0
Đơn hàng 0
Đơn hàng 0
Kết quả lọc | Đặt lại bộ lọc
16 Kết quả (Các kết quả)
Sắp sếp theo:
Công suất
Tốc độ
Dung tích
Bảo hành
Bình xăng con
Bugi
Trọng lượng
Xuất xứ
Đường kính xilanh

Các bộ lọc đang áp dụng

2,070,000Đ

Công suất 0.5 KW
Tốc độ 7000 vòng/phút
Dung tích 25.4cc

2,170,000Đ

Công suất 0.75 KW
Tốc độ 6500 vòng/phút
Dung tích 30.5 cc

2,170,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 6500 vòng/phút
Dung tích 32.6 cc

2,290,000Đ

Công suất 1.45 KW
Tốc độ 7000 vòng/phút
Dung tích 40.2 cc

2,400,000Đ

Công suất 1.5 KW
Tốc độ 8000 vòng/phút
Dung tích 42.8 cc

2,170,000Đ

Công suất 0.5 KW
Tốc độ 7000 vòng/phút
Dung tích 25.4 cc

2,290,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 6500 vòng/phút
Dung tích 32.6 cc

2,440,000Đ

Công suất 1.45 KW
Tốc độ 7000 vòng/phút
Dung tích 40.2 cc

2,700,000Đ

Công suất 0.75 KW
Tốc độ 7000 vòng/phút
Dung tích 25.4 cc

2,780,000Đ

Công suất 0.8 KW
Tốc độ 6500 vòng/phút
Dung tích 30.5 cc

2,780,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 6500 vòng/phút
Dung tích 32.6 cc

2,930,000Đ

Công suất 1.45 KW
Tốc độ 7000 vòng/phút
Dung tích 40.2 cc

3,920,000Đ

Công suất 0.75 KW
Tốc độ 7000 vòng/phút
Dung tích 25.4 cc

4,080,000Đ

Công suất 0.9 KW
Tốc độ 6500 vòng/phút
Dung tích 32.6 cc

4,540,000Đ

Công suất 1.45 KW
Tốc độ 7000 vòng/phút
Dung tích 42.8 cc

Trở lại đầu trang
ĐÃ XEM GẦN ĐÂY

* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính

Đăng ký nhận bản tin Cao Hùng
Cập nhật thông tin khuyến mãi nhanh nhất
Hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt