0
Đơn hàng 0
Đơn hàng 0
Kết quả lọc | Đặt lại bộ lọc
49 Kết quả (Các kết quả)
Sắp sếp theo:

Các bộ lọc đang áp dụng

0

2,710,000Đ -> 2,439,000Đ

Model 3OS3.6/16
Công suất 3/4HP
Điện áp 220V

0

2,580,000Đ -> 2,320,000Đ

Model 3OS5.4/12
Công suất 3/4HP
Điện áp 220V

0

3,120,000Đ -> 2,808,000Đ

Model 3OS3.6/21
Công suất 1HP
Điện áp 220V

0

2,970,000Đ -> 2,673,000Đ

Model 3OS5.4/16
Công suất 1HP
Điện áp 220V

0

3,520,000Đ -> 3,168,000Đ

Model 3OS3.6/26
Công suất 1.5HP
Điện áp 220V

0

3,370,000Đ -> 3,035,000Đ

Model 3OS5.4/20
Công suất 1.5HP
Điện áp 220V

0

3,500,000Đ

Model 4OS3/13
Công suất 1HP
Điện áp 220V

0

3,500,000Đ

Model 4OS3/11
Công suất 1HP
Điện áp 220V

0

3,230,000Đ -> 2,907,000Đ

Model 4OS6/8
Công suất 1HP
Điện áp 220V

0

3,760,000Đ -> 3,384,000Đ

Model 4OS3/18
Công suất 1.5HP
Điện áp 220V

0

2,680,000Đ -> 2,412,000Đ

Công suất 5.5 HP
Đường kính ống 50 mm
Lưu lượng nước 30 m3/h

0

3,760,000Đ -> 3,384,000Đ

Model 4OS6/11
Công suất 1.5HP
Điện áp 220V

0

2,850,000Đ -> 2,565,000Đ

Công suất 6.5 HP
Đường kính ống 80 mm
Lưu lượng nước 60 m3/h

0

4,550,000Đ -> 4,095,000Đ

Model 4OS3/22
Công suất 2HP
Điện áp 220V

0

4,550,000Đ -> 4,095,000Đ

Model 4OS4/18
Công suất 2HP
Điện áp 220V

0

4,550,000Đ -> 4,095,000Đ

Model 4OS6/14
Công suất 2HP
Điện áp 220V

0

4,550,000Đ -> 4,095,000Đ

Model 4OS8/12
Công suất 2HP
Điện áp 220V

0

4,550,000Đ -> 4,095,000Đ

Model 4OS10/10
Công suất 2HP
Điện áp 220V

0

4,550,000Đ -> 4,095,000Đ

Model 4OS12/8
Công suất 2HP
Điện áp 220V

0

5,530,000Đ -> 4,977,000Đ

Model OS 50
Công suất 5.5 hp
Đường kính ống 50 mm

0

5,860,000Đ -> 5,274,000Đ

Model 4OS3/30
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

1,500,000Đ -> 1,350,000Đ

MODEL OSHIMA 200
Công suất 200W
Độ hút sâu 8 m

0

5,860,000Đ -> 5,274,000Đ

Model 4OS4/24
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

1,920,000Đ -> 1,728,000Đ

MODEL OSHIMA 200A
Công suất 200W
Độ hút sâu 8 m

0

5,860,000Đ -> 5,274,000Đ

Model 4OS6/20
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

5,860,000Đ -> 5,274,000Đ

Model 4OS8/17
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

1,520,000Đ -> 1,368,000Đ

MODEL OSHIMA 300
Công suất 300W
Độ hút sâu 9 m

0

5,860,000Đ -> 5,274,000Đ

Model 4OS10/14
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

5,860,000Đ -> 5,274,000Đ

Model 4OS12/12
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

1,950,000Đ -> 1,755,000Đ

MODEL OSHIMA 300A
Công suất 300W
Độ hút sâu 9 m

0

5,860,000Đ -> 5,274,000Đ

Model 4OS16/9
Công suất 3HP
Điện áp 220V

0

1,550,000Đ -> 1,395,000Đ

MODEL OSHIMA 400
Công suất 400W
Độ hút sâu 9 m

0

8,350,000Đ -> 7,515,000Đ

Model 4OS8/29
Công suất 5.5HP
Điện áp 380V

0

8,350,000Đ -> 7,515,000Đ

Model 4OS10/22
Công suất 5.5HP
Điện áp 380V

0

1,980,000Đ -> 1,782,000Đ

MODEL OSHIMA 400A
Công suất 400W
Độ hút sâu 9 m

0

8,350,000Đ -> 7,515,000Đ

Model 4OS12/20
Công suất 5.5HP
Điện áp 380V

0

1,920,000Đ -> 1,728,000Đ

MODEL OSHIMA 600
Công suất 600W
Độ hút sâu 9 m

0

8,350,000Đ -> 7,515,000Đ

Model 4OS16/16
Công suất 5.5HP
Điện áp 380V

0

2,330,000Đ -> 2,097,000Đ

MODEL OSHIMA 600A
Công suất 600W
Độ hút sâu 9 m

0

10,320,000Đ -> 9,288,000Đ

Model 4OS8/37
Công suất 7.5HP
Điện áp 380V

0

10,320,000Đ -> 9,288,000Đ

Model 4OS10/28
Công suất 7.5HP
Điện áp 380V

0

10,320,000Đ -> 9,288,000Đ

Model 4OS12/26
Công suất 7.5HP
Điện áp 380V

0

10,320,000Đ -> 9,288,000Đ

Model 4OS16/22
Công suất 7.5HP
Điện áp 380V

0

3,220,000Đ -> 2,898,000Đ

Công suất 5.5 HP
Đường kính ống 50 mm
Lưu lượng nước 30 m3/h

0

1,250,000Đ -> 1,125,000Đ

MODEL Oshima 128A
Công suất 130W
Độ hút sâu 9 m

0

2,850,000Đ -> 2,565,000Đ

MODEL PONA CX 30
Công suất 6.5 HP
Tỉ số nén 8.5 : 1

0

2,680,000Đ -> 2,412,000Đ

Công suất 5.5 HP
Đường kính ống 50 mm
Lưu lượng nước 30 m3/h

0

3,380,000Đ -> 3,042,000Đ

MODELC Oshima OS 30
ông suất 6.5 HP
Tỉ số nén 8.5 : 1

0

5,700,000Đ -> 5,130,000Đ

MODEL OSHIMA OS 80
Công suất 6.5 HP
Tỉ số nén 8.5 : 1

Trở lại đầu trang
ĐÃ XEM GẦN ĐÂY

* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính

Đăng ký nhận bản tin Cao Hùng
Cập nhật thông tin khuyến mãi nhanh nhất
Hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt
Chọn khu vực của bạn để có trải nghiệm tốt nhất trên website