0
Đơn hàng 0
Đơn hàng 0
Kết quả lọc | Đặt lại bộ lọc
13 Kết quả (Các kết quả)
Sắp sếp theo:
Công suất
Lưu lượng
Áp lực phun
Tốc độ
Xuất xứ
Piston

Các bộ lọc đang áp dụng

3,230,000Đ -> 3,068,500Đ

MODEL
Oshima OS45
Công suất
2 HP
Lưu lượng
25-40L/Phút

1,990,000Đ

MODEL
CH30 2HP
Công suất
2 HP
Lưu lượng
17-27L/Phút

3,450,000Đ

MODEL
CH39,39A 2HP
Công suất
2 HP
Lưu lượng
17-27L/Phút

3,230,000Đ -> 3,068,500Đ

MODEL
Oshima OS45A
Công suất
2 HP
Lưu lượng
25-40L/Phút

2,090,000Đ

MODEL
CH30A 2HP
Công suất
2 HP
Lưu lượng
17-27L/Phút

1,100,000Đ

MODEL
HS 30 - 2 HP
Công suất
2 HP
Lưu lượng
30-40L/Phút

1,120,000Đ

MODEL
HS-30 2HP tự động
Công suất
2 HP
Lưu lượng
30-40L/Phút

2,090,000Đ -> 1,985,500Đ

MODEL
OSHIMA OS-30
Công suất
2 HP
Lưu lượng
17-27L/Phút

2,190,000Đ

MODEL
OSHIMA OS-30A
Công suất
2 HP
Lưu lượng
17-27L/Phút

3,550,000Đ

MODEL
OS-39S (PISTON SỨ)
Công suất
2HP
Lưu lượng
17-27L/Phút

3,550,000Đ

MODEL
OS-39AS (PISTON SỨ)
Công suất
2HP
Lưu lượng
17-27L/Phút

1,500,000Đ

MODEL
PONA 99
Công suất
2 HP
Lưu lượng
30-40L/Phút

1,500,000Đ

MODEL
Pona 99A 2HP tự động
Công suất
2 HP
Lưu lượng
30-40L/Phút

Trở lại đầu trang
ĐÃ XEM GẦN ĐÂY

* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính

Đăng ký nhận bản tin Cao Hùng
Cập nhật thông tin khuyến mãi nhanh nhất
Hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt