0
Đơn hàng 0
Đơn hàng 0
Kết quả lọc | Đặt lại bộ lọc
22 Kết quả (Các kết quả)
Sắp sếp theo:
Công suất
Lưu lượng
Áp lực phun
Tốc độ
Xuất xứ
Piston
Nút mỡ bò

Các bộ lọc đang áp dụng

820,000Đ

MODEL
Yanaka 29 1HP
Công suất
1HP
Lưu lượng
5.4-25L/ Phút

830,000Đ

MODEL
YANAKA 29A 1HP
Công suất
1HP
Lưu lượng
5.4-25L/ Phút

780,000Đ

MODEL
CH 200G
Công suất
1HP
Lưu lượng
5.4-25L/ Phút

780,000Đ

MODEL
CH 200GA
Công suất
1HP
Lưu lượng
5.4-25L/ Phút

1,460,000Đ

MODEL
CH26
Công suất
1HP
Lưu lượng
10-15L/Phút

1,510,000Đ

MODEL
CH26A 1HP
Công suất
1HP
Lưu lượng
13-22L/Phút

1,100,000Đ

MODEL
PONA 66A - 1HP
Công suất
1HP
Lưu lượng
13-22L/Phút

1,100,000Đ

MODEL
PONA 66 - 1HP
Công suất
1HP
Lưu lượng
13-22L/Phút

1,350,000Đ

MODEL
PONA 88 1HP
Công suất
1HP
Lưu lượng
13-22L/Phút

1,310,000Đ

MODEL
PONA 88A 1HP
Công suất
1HP
Lưu lượng
13-22L/Phút

1,100,000Đ

MODEL
Đầu xịt FST 99 1HP
Công suất
1HP
Lưu lượng
10-25L/Phút

1,100,000Đ

MODEL
Đầu xịt FST 99A - 1HP
Công suất
1HP
Lưu lượng
10-25L/Phút

1,610,000Đ

MODEL
OS-26A
Công suất
1HP
Lưu lượng
10-15L/Phút

1,560,000Đ

MODEL
OS-26
Công suất
1HP
Lưu lượng
10-15L/Phút

2,860,000Đ

MODEL
Oshima Os35
Công suất
1HP
Lưu lượng
2-25L/Phút

2,860,000Đ

MODEL
Oshima Os35A
Công suất
1HP
Lưu lượng
2-25L/Phút

2,600,000Đ

MODEL
OS-29S (PISTON SỨ)
Công suất
1HP
Lưu lượng
10-15L/Phút

3,550,000Đ

MODEL
Oshima Os35AS (piston sứ)
Công suất
1HP
Lưu lượng
2-25L/Phút

3,550,000Đ

MODEL
Oshima Os35S (piston sứ)
Công suất
1HP
Lưu lượng
2-25L/Phút

2,600,000Đ

MODEL
OS-29AS (PISTON SỨ)
Công suất
1HP
Lưu lượng
10-15L/Phút

770,000Đ

MODEL
HS 28 - 1HP
Công suất
1HP
Lưu lượng
5.4-25L/ Phút

780,000Đ

MODEL
HS 28 - 1HP tự đông
Công suất
1HP
Lưu lượng
5.4-25L/ Phút

Trở lại đầu trang
ĐÃ XEM GẦN ĐÂY

* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính

Đăng ký nhận bản tin Cao Hùng
Cập nhật thông tin khuyến mãi nhanh nhất
Hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt